ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

صدای میهنگروه صدای میهن 

سخن سردبیر 

محمد غافل 

رسانه از عصر حجر تا رسانه های اینترنتی در عصر اطلاعات 


رسانه اصولا هرچیزی که به وسیله ی آن پیامی انتقال داده شود را در بر میگیرد ؛ با تعریف فوق از عصر حجر تاکنون انواع و اقسام رسانه ها را بشر آزموده و آن را ارتقا داده است ،نماد بارز اولین رسانه ها نقاشی های روی دیواره ی غار ها می باشد که انسان های اولیه هنرشان را در آن به نمایش گذاشته اند؛ سپس با اندکی تغییر در شیوه ی زندگی بشر ، قوانین را مشاهده می نماییم که به صورت تصویری و یا خطی بر روی دیواره ها نگاشته شده اند . بعد از ظهور کاغذ در عرصه ی رسانه شاهد نسخ خطی می باشیم که انتقال دهنده ی مفاهیم برای نسل های بعد نیز می باشند . اما یکی از تحولات مهم در عرصه ی رسانه ،صنعت چاپ می باشد که به انسان ها کمک نمود که برای اولین بار رومه هایی با تیراژ بالا چاپ نموده و در اختیار مخاطبان قرار دهند . و در آخر تحول اصلی در حوزه ی رسانه زمانی رخ داد که برای انتقال مفاهیم و خبر ها از وسایل الکترونیک مانند :رادیو ،تلوزیو ن و به ویژه در عصر جدید از شبکه های اجتماعی استفاده شد .

اکثر رسانه های سنتی  دارای یک ویژگی کلی می باشند و آن این می باشد که کسانی که تولید محتوا می نمودند هویت شان مشخص بوده و تحت کنترل حکومت بوده و یا محدودیت هایی مثل فرهنگ ،دین ،اعتقادات ،عرف و. داشتند و نمی نوانستند هرچیزی را انتشار دهند ، اما در فضای سایبری و اینترنت در نسل جدید رسانه ، همه ی افراد هر چیزی که بخواهند می توانند انتشار داده و یا هر مطلبی را که بدان نیازمند باشند می توانند به راحتی بدان دست یابند .

مزایای رسانه های اینترنتی جدید : 

 1اشتراک گذاری اخبار سریع تر انجام می گیرد 

  2 استفاده از رسانه های جدید کم هزینه تر از انواع قدیمی آن است 

 3 تنوع در رسانه های جدید بیش تر می باشد 

4 در رسانه های جدید، مخاطب هر نوع اطلاعات و یا مطلبی را که خواسته باشد می تواند بدان دست پیدا کند 

5ازادی بیان در رسانه های اجتماعی جدید بیش تر است زیرا دولت نمی تواند به راحتی بر آن نظارت نماید ؛ و از طرفی به دلیل ناشناخته بودن هویت فرد استفاده کننده فعالیت هایش به امنیت جسمی اش صدمه ای نمی زند .  

معایب رسانه های اینترنتی جدید :  

1 نویسنده ی مطالب و ارگان و یا گروهی که مطلب را منتشر می کند قابل شناسایی نیست و هرکسی می تواند هر چیزی مطابق با نفع شخصی منتشر کند 

2به مطالبی که در رسانه های اجتماعی منتشر می شود نمی شود استناد کرد زیرا صدق یا کذب بودن آن نا مشخص است 

3حکومت ها بر رسانه ها کنترلی ندارند و ممکن است مخالفان با استفاده از رسانه های اجتماعی در جامعه هرج و مرج راه بیاندازند 

4 شایعه پراکنی سریع در بین مردم و.

 

این ها تنها چندی از مزایا و معایب رسانه های اینترنتی می باشد و به نظر بنده مزایای رسانه های اینترنتی بیش از معایب آن می باشد ، به شرط آنکه بتوان قانون و سازوکاری  بر حق انتشار و استفاده از مطالب به اشتراک گذاشته شده در فضای مجازی ایجاد نمود تا هر کاربر به راحتی نتواند در حوزه ای که تخصص و اطلاع لازم را ندارد اظهار نظر نماید . و یا اگر چنین امری تحقق نیافت حداقل به تمام مردم جامعه آموزش های لازم داده شود تا سواد رسانه ای برای استفاده از آن را داشته باشند .


رسانه در عصر اطالعات 

بشردر قرن بیست و یکم وارد عصر نوینی از فناوری شده که زندگی و روابط اجتماعی او را متحول کرده است. ابزار  

های ارتباطی جدید از یک طرف می تواند موجب رشد و تعالی گردد و از طرفی دیگر اگر در خدمت فرهنگ قرار  

نگیرد، زنگ خطری است برای بشریت. انسانها برای رفع نیاز های خود با دیگر انسانها ارتباط برقرار می کنند، این  

ارتباط از خانواده شروع می شود و در نهایت با کمک رسانه های جمعی، کل جامعه و سراسر جهان را در بر میگیرد.  

رسانه ها ابزار ارتباط جمعی هستند برای رساندن پیام و اطالعات به پیام گیرندگان، اطالعاتی که در زندگی روزمره  

مورد استفاده قرار میگیرد و بر زندگی افراد اثرگذار است. دوره ی معاصر را عصر انفجار اطالعات نامیده اند چرا  

که امروزه علی رغم فراوانی حجم اطالعات دسترسی به این اطالعات راحت و ساده می باشد، تمام امواج صوتی و  

تصویری که اطراف ما وجود دارد حامل پیام ها و اطالعاتی هستند که افراد را با دنیای اطرافشان آشنا می سازد. ابزار  

های ارتباطی، ابزاری هستند که غلبه بر مکان و زمان را فراهم ساخته است، اما اگر این رسانه ها در مسیر درست  

استفاده نشود موجب می شود که جامعه و ملتی به فساد و تباهی کشیده شود. همچنین در این عصر کشور هایی هستند  

که با سوء استفاده از این ابزار های ارتباطی، اخبار و سلیقه ی خود را بر دیگر سرزمین ها تحمیل می کنند و به دنبال  

آن سلطه ی رسانه ای بر آن سرزمین ایجاد می کنند. در عصر اطالعات و ارتباطات تولید پیام انحصاری نیست و هر  

کس میتواند تولید کننده ی پیام باشد، اما ابزار ارتباطی کالن در اختیار عده ی خاصی است که اخبار را هر طور که  

می خواهند منعکس می کنند. ویژگی های دیگر عصراطالعات این است که افراد می توانند اطالعات را آزادانه و سریع  

منتقل کنند و به علوم مختلف دسترسی سریع داشته باشند. عصر اطالعات فرصت هایی برای توسعه ی زمینه های  

مختلف فراهم ساخته است، چرا که مهمترین مؤلفه در این عصر اطالعات می باشد. البته در این دوره وظیفه ی رسانه  

های جمعی پاالیش اطالعات از شایعات می باشد زیرا دسترسی همگانی به این ابزار موجب شده است که اطالعات  

اشتباه زیادی نیز پخش گردد. در این عصر مردم عالوه بر این که باید روش استفاده و کار با آن را بلد باشند، باید اخالق  

و فرهنگ حاکم بر آن را نیز بیاموزند، تا باعث بروز مشکل و سردرگمی برای خود و دیگران نباشند. 

  

 ( میلاد رستمی ) 

( نشریه صدای میهن )


رسانه در عصر اطلاعات 

بشردر قرن بیست و یکم وارد عصر نوینی از فناوری شده که زندگی و روابط اجتماعی او را متحول کرده است. ابزار  

های ارتباطی جدید از یک طرف می تواند موجب رشد و تعالی گردد و از طرفی دیگر اگر در خدمت فرهنگ قرار  

نگیرد، زنگ خطری است برای بشریت. انسانها برای رفع نیاز های خود با دیگر انسانها ارتباط برقرار می کنند، این  

ارتباط از خانواده شروع می شود و در نهایت با کمک رسانه های جمعی، کل جامعه و سراسر جهان را در بر میگیرد.  

رسانه ها ابزار ارتباط جمعی هستند برای رساندن پیام و اطالعات به پیام گیرندگان، اطالعاتی که در زندگی روزمره  

مورد استفاده قرار میگیرد و بر زندگی افراد اثرگذار است. دوره ی معاصر را عصر انفجار اطالعات نامیده اند چرا  

که امروزه علی رغم فراوانی حجم اطالعات دسترسی به این اطالعات راحت و ساده می باشد، تمام امواج صوتی و  

تصویری که اطراف ما وجود دارد حامل پیام ها و اطالعاتی هستند که افراد را با دنیای اطرافشان آشنا می سازد. ابزار  

های ارتباطی، ابزاری هستند که غلبه بر مکان و زمان را فراهم ساخته است، اما اگر این رسانه ها در مسیر درست  

استفاده نشود موجب می شود که جامعه و ملتی به فساد و تباهی کشیده شود. همچنین در این عصر کشور هایی هستند  

که با سوء استفاده از این ابزار های ارتباطی، اخبار و سلیقه ی خود را بر دیگر سرزمین ها تحمیل می کنند و به دنبال  

آن سلطه ی رسانه ای بر آن سرزمین ایجاد می کنند. در عصر اطالعات و ارتباطات تولید پیام انحصاری نیست و هر  

کس میتواند تولید کننده ی پیام باشد، اما ابزار ارتباطی کالن در اختیار عده ی خاصی است که اخبار را هر طور که  

می خواهند منعکس می کنند. ویژگی های دیگر عصراطالعات این است که افراد می توانند اطالعات را آزادانه و سریع  

منتقل کنند و به علوم مختلف دسترسی سریع داشته باشند. عصر اطالعات فرصت هایی برای توسعه ی زمینه های  

مختلف فراهم ساخته است، چرا که مهمترین مؤلفه در این عصر اطالعات می باشد. البته در این دوره وظیفه ی رسانه  

های جمعی پاالیش اطالعات از شایعات می باشد زیرا دسترسی همگانی به این ابزار موجب شده است که اطالعات  

اشتباه زیادی نیز پخش گردد. در این عصر مردم عالوه بر این که باید روش استفاده و کار با آن را بلد باشند، باید اخالق  

و فرهنگ حاکم بر آن را نیز بیاموزند، تا باعث بروز مشکل و سردرگمی برای خود و دیگران نباشند. 

  

 ( میلاد رستمی ) 

(نشریه صدای میهن )


تاثیر تلگرامی 


گروه صدای میهن


محمد غافل  


در عصر حاضر که آن را عصر اطلاعات می نامند ؛ تکنولوژی بر تمام جنبه های زندگی بشری تاثیر شگرفی داشته و ت نیز مستثنی نمی باشد منظور از ت فقط کار های دولت نمی باشد بلکه جنگ، انتخابات ، حزب ، دیپلماسی ، افکار عمومی ،فرهنگ ی و خیلی چیز های دیگر(هر چیز که مربوط به حوزه ی عمومی باشد )نیز در زمره ی ت قرار می گیرند .


در این نوشته سعی بر این بوده که تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر افکار عمومی را بیان نمایم . قبل از هر چیز باید به تعریف افکار عمومی بپردازیم :

افکار عمومی به معادل جمعی نظرها، نگرش‌ها و باورهای فردی بخش قابل توجهی از اعضای جامعه گفته می‌شود؛اگرچه در مورد تعریف افکار عمومی هیچ اجماعی وجود ندارد.(Wikipedia) 


تکنولوژی اطلاعات تاثیر بسیار زیادی بر افکار و رفتار عامه ی مردم ایران داشته تا حدی که می توان نماد بارز آن را از زمان ظهور رسانه های اینترنتی و به ویژه تلگرام مشاهده نمود تا حدی که رفتار افراد جامعه را می توان به قبل و بعد از تلگرام تقسیم بندی نمود . رسانه های اجتماعی و خصوصا تلگرام باعث شده است که فهم افراد جامعه ارتقا پیدا نماید و هر چیزی را به سادگی قبول نکنند و در عین حال تحت تاثیر تمام جریانات و اتفاقات روز قرار بگیرند  و همین سبب شده است که دولت احساس خطر نموده و دست به عمل زده و تلگرام را فیلتر نماید ؛متاسفانه این عمل دولت بدترین نوع عکس العمل و پاسخ به این رویداد بود با توجه به آمار بهتر می توانیم این اشتباه را تبیین نماییم تعداد کاربران تلگرام قبل از فیلترینگ ۴۰ میلیون و بعد از فیلترینگ ۷۹٪این تعداد است این نشان دهنده این می باشد که کاربران ایرانی هیچ رغبتی به خروج از تلگرام و استفاده از پیام رسان های داخلی ندارند این بی اعتمادی مردم را به مسئولین نمایش می گذارد. 


مسئولین می توانستند با  اندکی مدیریت بهتر به طوری عمل نمایند که علاوه بر جلوگیری از  بی اعتماد شدن به طوری بستر سازی کرده و تبلیغات می نمودند که بر افکار عمومی تاثیر گذاشته وضعیت را به نفع خود تغییر می نمودند اما متاسفانه دست به دامن زور و فیلترینگ زده که تاثیرات منفی زیادی برای دولت داشته است. 


اگر خواسته باشیم به طور خلاصه بگوییم رسانه های اجتماعی جدید باعث شده است که دولت دیگر هیچ کنترلی بر افکار عمومی نداشته باشد و این نیز از کم کاری دولتی نشات می گیرد که گمان می نماید در همه عرصه ها با اجبار می تواند به مقصود خود برسد.


گزارش عبارت است از اطالعات دسته اولی که از یک رویداد یا حادثه نشر داده می شود که شامل اطالعات زمانی و مکانی و  

عکس مربوط به رویداد می باشد و با هدف اطالع رسانی و کمک برای حل مشکالت و آسیب های رویداد بیان می شود. گزارش  

به عنوان بخشی از یک رومه باید اصول و قواعدی را رعایت کند تا به یک گزارش استاندارد و نمونه تبدیل گردد. به منظور  

تشخیص و شناسایی بهتر این اصول و قواعد به بررسی و تحلیل گزارش شماره ی یک رومه ی جوان که رومه ای اصولگرا  

شناخته میشود،می پردازم. نویسنده ی این گزارش »خانم کبری فرشچی« در ابتدا و آغاز تیتری را برای گزارش خود انتخاب  

کرده است که با توجه عکسی که در گزارش به کار گرفته شده و موجب گویا تر شدن متن گزارش شده است،می توانست تند تر  

و تأثیرگذار تر باشد،چرا که عکس نشاندهنده ی تصویر رئیس جمهور در حال بازدید از یک خانواده ی سیل زده ساکن در چادر  

می باشد،اما تیتر بیان شده اشاره ای به آن نداشته و وظیفه ی دولت و رئیس جمهور در تیتر به کار رفته به چشم نمی خورد. در  

زیر تیتر هم با بیان خبری یک خطی در مورد رسیدگی به حادثه ای که رخ داده پرداخته است و گفته ی آقای درباره ی  

همراهی دولت تا پایان بازسازی را بیان کرده است. در آغاز متن گزارش هم خطوطی مشاهده می شوند که با فونت متفاوت و پر  

رنگ تری نوشته شده که با خط کشی از سایر خطوط متن متمایز شده است. این چند خط بیان کننده ی نکات کلیدی گزارش می  

باشد که در بطن متن گزارش به چشم میخورد و نسبتأ مفصل تر تشریح شده است. در ادامه ی متن گزارش، نویسنده ضمن اطالع  

رسانی در مورد امکان وقوع دوباره ی حادثه به بیان میزان خسارات و آسیب های وارد شده،تدابیر و راهکار های پیش بینی شده  

به منظور رفع آنها می پردازد. همچنین در متن گزارش تیتر های کوتاه نیز دیده می شود که زیر هر تیتر نویسنده با بیان منبع  

خبر،آن را شرح داده است و همچنین دستورات مقامات مسئول را نیز در متن خود بیان می کند. این گزارش از این نظر که اصول  

و قواعد مربوط به نگارش گزارش را رعایت کرده و با به کار بردن عکس در گزارش و ذکر نام منبعی که عکس از آن تهیه شده  

و همچنین طوالنی نبودن متن گزارش توانسته یک گزارش ساختار مدارانه را ارائه دهد،قابل تأیید و تصدیق می باشد و می توان  

آن را به عنوان نمونه ی آموزشی نگارش گزارش در نظر گرفت. 

  

  

 (میلاد رستمی) 

 ( نشریه صدای میهن)


این،آن روح ا. نیست 

چند روز پیش متوجه سردیس حضرت امام خمینی در میدان امام شهرمان شدم.پس از پرس و جو  

وتحقیقاتی که انجام دادم،متوجه شدم که این سردیس در دوازدهم بهمن ماه نصب و رونمایی شده  

است.سردیس طالیی رنگ که در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب نصب و رونمایی شده بود هیچ  

شباهتی به امامی که ما میشناسیمش،ندارد.امامی که در ذهنش این انقالب شورشی بود علیه استبداد  

علیه اشرافی گری و علیه کاخ نشینی.این راه را کجا اشتباه رفتیم یا چه کسی راه را اشتباه نشانمان  

داد یا چه کسانی سعی کردند که راه اشتباهشان را به جای راه درست امام بخوردمان بدهند.امامی  

که معمار انقالب بود،با عزم و اراده ای که داشت انقالبی مردمی به پا کرد،مردم این سرزمین با  

ایمانی که به او و کالمش داشتند،راه شهادت و جانبازی در پیش گرفتند.امامی که خود را خادم مردم  

میدانست نه حاکم و در ذهنش چیزی جز عزت و آزادگی مردم نبود.اما این روزها که کشور ما دچار  

مشکالتی همچون سیل شده است که مسبب این سیل هم بی تدبیری مسئولین است که موجب شد تا  

مواهب الهی به بالیا و رحمت تبدیل به نغمت شود.همین مسئولین هستند که برای خدمت گزاری و  

رسیدگی به مشکالت مردم حاضر نیستند از تعطیالت و سفرهای نوروزی خود دل بکنند.این کجا  

شبیه راه و رویه ی امام می باشد.این افراد سعی میکنند برای اینکه رفتارشان درتناقض با امام  

نباشد،تصویر دلخواه خود را از امام به نمایش گذارند،اما هنوز ساده زیستی و خدمتگذاری آن امام  

عزیز در ذهن های مردمان زنده است.این سردیس نشاندهنده افکار افرادی است که خوی اشرافی  

گری گرفته اند و سعی نمی کنند که خود را اصالح کنند بلکه در تالش اند تصویری از امام را  

نشاندهند تا رفتارها و اعمال خود را توجیه کنند.اما نمی دانند که امام غیر از کسانی است که  

برای ماندگار شدن محتاج گچ باشد،چرا که آن امام با همان اخالقیات و ویژگی های ساده ای که او  

را به مراتب دوست داشتنی تر می کرد در دل و ذهن ما زنده و جاوید است.این سردیس نمیتواند  

نشاندهنده ی امام ما باشد،این سردیس حاصل اندیشه های الکچری است،این سردیس باشد برای همان  

افرادی که امام را اینگونه شناخته اند.همان کاغذ ها که عکس سیاه و سفید امام روی آن چاپ شده و  

بر دیوار خانه های کاه گلی نصب است،بیشتر و بهتر می تواند امام مان را به ما بشناساند و حرم آن  

امام هم همان خانه های شهید پروری است که در گذشته برای دفاع از مرزهای این سرزمین وامروز  

برای دفاع از حریم آل ا. فرزندان خود را پرورش می دهند. 

امید است که اندیشه های الکچری که موجب شد مسئولین اینگونه مردمان و مملکت خود را فراموش  

کنند،جای خود را به اندیشه های نابی که امام در ذهن داشت و حاصل آن عاقبت به خیری مردمان در  

دنیا و آخرت بود،بدهد. ان شاء ا. 

  

 (میلاد رستمی) 

 (صدای میهن)


گروه صدای میهن 


محمد غافل  


خبر 


تحریم 4 شرکت چینی مرتبط با ایران توسط آمریکا
به نقل از خبر آنلاین :

[وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد: ۶ شرکت چینی از صادرات محصولات فناوری با منشأ آمریکا ممنوع شدند که 4 تا از این شرکت‌ها مرتبط با ایران است و ادعا شده به ایران کالا و خدمات صادر کرده است.

وزارت بازرگانی ‌آمریکا اعلام کرد: ۶ شرکت چینی از صادرات کالاهای با فناوری آمریکا منع شده است. یکی از این شرکت‌ها در پاکستان و ۵ شرکت در امارات متحده عربی قرار دارد.


وزارت بازرگانی ‌آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۴ تا از شرکت‌های چینی که در هنگ‌کنگ هم دفتر دارند تلاش می‌کردند تا کالاهای با منشأ آمریکا را برای حمایت از ایران صادر کنند.


این بیانیه مدعی شده است که حمایت‌های این شرکت در راستای ساخت سلاح‌های مخرب ایران استفاده می‌شده و ناقض برنامه‌های تحریم آمریکا علیه ایران است.]


(http://www.ion.ir/news/470843/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 )همان طور که در این خبر مشاهده می نمایید عصر اطلاعات بر اقتصاد جهانی تاثیر شگرفی داشته و باعث شده ارتباطات و فعالیت های اقتصادی بیش تر  و راحت تر شده و به همان نسبت نیز از جنبه های دیگر نیز تاثیر پذیرد و در بعضی از مواقع قربانی ت شود


به نام خدا 

پرواز دمشق به تهران 

سفر اعالم نشده و بدون تشریفات رئیس جمهور سوریه به تهران و دیدار 

با مقامات عالی رتبه ی ایران و در رأس آنها رهبر انقالب اسالمی،حامل 

پیام های متعددی می باشد.ایران بعد از روسیه تنها کشور خارجی می باشد 

که بشار طی هشت سال گذشته و بعد از آغاز ناآرامی ها به آن سفر کرده است. 

سفر بشار همچنین بیانگر این بود که حکومت قانونی در سوریه تثبیت شده و 

این از نتایج مقاومت ملت سوریه می باشد. 

هدف بشار اسد از سفر به ایران تشکر از ملت و دولت ایران و به ویژه خانواده ی  

معظم شهدا،تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و تقدیر و تشکر از ایده ی 

مقام معظم رهبری که همان ایستادگی در مقابل آمریکا و توطئه های او برای نابودی 

جهان اسالم و تفکر اسالمی بود. 

مسائلی که در این سفر مطرح شد مخالفت با طرح هایی بود که آمریکا قصد اجرا کردن 

آن در سوریه را داشت.این دیدار دو روز قبل از دیداری برگزار شد که بنیامین نتانیاهو 

نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیست برنامه داشت تا در آن حضور ایران در سوریه  

را مورد بررسی قرار دهد. 

رهبر انقالب در این دیدار بیان کرد که ایستادگی بشار در برابر دشمنان در این سالها او  

را به قهرمان جهان عرب تبدیل کرده است.رهبر انقالب همچنین بیان کردند که محور  

هر اقدامی در سوریه باید تقویت خط مقاومت و مقابله با توطئه های دشمنان  

باشد.رهبر انقالب بر این مسئله نیز اشاره داشتند که محور اصلی تالشهای دشمنان به  

فقر کشاندن 

گرسنه نگه داشتن و محاصره ی مالی جهت فشار بر بستر مقاومت است. 

بشار اسد هم ضمن تبریک چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی،ایران را نماد یک  

کشور قوی و نیرومند،مقابله گر با تمام دخالتهای خارجی توصیف کرد و بیان داشت که  

حضور ایران در منطقه حضوری مقتدرانه برای حفظ امنیت خود و دیگر کشور های  

منطقه می باشد.رئیس جمهور کشور مقاوم سوریه بعد از دیدار با رهبری با رئیس جمهور ایران دیدار  

داشتند 

که آقای در این دیدار بیان کرد که ایران در روند ثبات،بازگشت آوارگان و  

فرآیند ی داخلی در کنار دولت سوریه خواهد بود. 

سفر بشار همچنین نشان دهنده ی این نکته بود که دولت وملت سوریه قدردان  

کشورهایی هستند که در بدترین شرایط از آنها حمایت مادی و معنوی انجام دادند تا 

تمامیت ارضی آنها حفظ شود. 

البته دیدار های بشار با رهبری و رئیس جمهور ایران نکته ی قابل توجهی داشت و آن 

حضور سردار سلیمانی،فرمانده ی سپاه قدس،در هر دو دیدار و غایب بودن آقای  

ظریف،وزیر امور خارجه ی ایران،که دلیل آن هم عدم هماهنگی بود،می باشد.برخی  

رسانه ها هم با سو استفاده از این مسئله اینگونه بیان کردند که با انتشار عکسهای 

این دیدارها دیگر کسی ظریف را به عنوان وزیر خارجه نمیشناسد. 

اما در پایان؛در سالهای گذشته برخی تالش کردند تا اقدامات ما در سوریه را طوری 

جلوه دهند که به جایی نخواهد رسید،اما می بینیم که با رهنمود های مقام معظم رهبری 

وبا تدبیر و پیشه کردن صبر و مقاومت،سوریه ای که یک زمانی تصور بسیار کشورها 

این بود که چند ماه بیشتر دوام نمی آورد،بازسازی شده و دولت واحدی دارد. 

این نشاندهنده ی سطحی نگری منتقدان و دوراندیشی مقام معظم رهبری می باشد. 

 (میلاد رستمی) 

(نشریه صدای میهن)


به نام خدا 

اسد در ایران 

سفر اعالم نشده و بدون تشریفات رئیس جمهور سوریه به تهران و دیدار 

با مقامات عالی رتبه ی ایران و در رأس آنها رهبر انقالب اسالمی،حامل 

پیام های متعددی می باشد.ایران بعد از روسیه تنها کشور خارجی می باشد 

که بشار طی هشت سال گذشته و بعد از آغاز ناآرامی ها به آن سفر کرده است. 

سفر بشار همچنین بیانگر این بود که حکومت قانونی در سوریه تثبیت شده و 

این از نتایج مقاومت ملت سوریه می باشد. 

هدف بشار اسد از سفر به ایران تشکر از ملت و دولت ایران و به ویژه خانواده ی  

معظم شهدا،تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و تقدیر و تشکر از ایده ی 

مقام معظم رهبری که همان ایستادگی در مقابل آمریکا و توطئه های او برای نابودی 

جهان اسالم و تفکر اسالمی بود. 

مسائلی که در این سفر مطرح شد مخالفت با طرح هایی بود که آمریکا قصد اجرا کردن 

آن در سوریه را داشت.این دیدار دو روز قبل از دیداری برگزار شد که بنیامین نتانیاهو 

نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیست برنامه داشت تا در آن حضور ایران در سوریه  

را مورد بررسی قرار دهد. 

رهبر انقالب در این دیدار بیان کرد که ایستادگی بشار در برابر دشمنان در این سالها او  

را به قهرمان جهان عرب تبدیل کرده است.رهبر انقالب هچنین بیان کردند که محور هر  

اقدامی در سوریه باید تقویت خط مقاومت و مقابله با توطئه های دشمنان باشد.رهبر  

انقالب بر این مسئله نیز اشاره داشتند که محور اصلی تالشهای دشمنان به فقر کشاندن 

گرسنه نگه داشتن و محاصره ی مالی جهت فشار بر بستر مقاومت است. 

بشار اسد هم ضمن تبریک چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی،ایران را نماد یک  

کشور قوی و نیرومند مقابله گر با تمام دخالتهای خارجی توصیف کرد و بیان داشت که  

حضور ایران در منطقه حضوری مقتدرانه برای حفظ امنیت خود و دیگر کشور های  

منطقه می باشد. 

رئس جمهور کشور مقاوم سوریه بعد از دیدار با رهبری با رئیس جمهور دیدار داشتندکه آقای در این دیدار بیان کرد که ایران در روند ثبات،بازگشت آوارگان و  

فرآیند ی داخلی در کنار دولت سوریه خواهد بود. 

سفر بشار همچنین نشان دهنده ی این نکته بود که دولت وملت سوریه قدردان  

کشورهایی هستند که در بدترین شرایط از آنها حمایت مادی و معنوی انجام دادند تا 

تمامیت ارضی آنها حفظ شود. 

البته دیدار های بشار با رهبری و رئیس جمهور ایران نکته ی قابل توجهی داشت و آن 

حضور سردار سلیمانی،فرمانده ی سپاه قدس،در هر دو دیدار و غایب بودن آقای  

ظریف،وزیر امور خارجه ی ایران،که دلیل آن هم عدم هماهنگی بود،می باشد.برخی  

رسانه ها هم با سو استفاده از این مسئله اینگونه بیان کردند که با انتشار عکسهای 

این دیدارها دیگر کسی ظریف را به عنوان وزیر خارجه نمیشناسد. 

اما در پایان؛در سالهای گذشته برخی تالش کردند تا اقدامات ما در سوریه را طوری 

جلوه دهند که به جایی نخواهد رسید،اما می بینیم که با رهنمود های مقام معظم رهبری 

وبا تدبیر و پیشه کردن صبر و مقاومت،سوریه ای که یک زمانی تصور بسیار کشورها 

این بود که چند ماه بیشتر دوام نمی آورد،بازسازی شده و دولت واحدی دارد. 

این نشاندهنده ی سطحی نگری منتقدان و دوراندیشی مقام معظم رهبری می باشد. 

 (میلاد  رستمی) 

(نشریه صدای میهن)


گروه صدای میهن 


محمد غافل 


یادداشت سردبیر           جنگ در عصر اطلاعات 


از همان زمانی که  بشر در پا در عرصه ی اجتماع گذاشت به دلیل منفعت طلبی ذاتی شأن  با یکدیگر به جنگ پرداختند این جنگ ها بسته به دوران و وضعیت موجود در آن  جوامع با یکدیگر متفاوت اند مثلا در اوایل جنگ بین قبایل کوچک برای مراتع و طبیعت موجود برای گذراندن زندگی بوده اما با گسترش یکجا نشینی و شکل گیری جوامع بزرگ این جنگ ها خیلی بزرگ تر شده و با استفاده از امکانات جنگی این جنگ ها عواقب خیلی دردناک و خانمان سوزی داشته اند اما هدف ما در این نوشته بررسی جزئیات این جنگ ها نمی باشد بلکه می خواهیم اولا جنگ  را تعریف نموده و تغییرات آن را در عصر اطلاعات بررسی نماییمجَنگ: به درگیری سازمان‌یافته، مسلّحانه و غالباً طولانی‌مدتی گفته می‌شود که بین دولت‌ها، ملت‌ها یا گروه‌های دیگر انجام شده و با خشونت شدید، گسیختگی اجتماعی و تلفات جانی و مالی زیاد همراه است. از آن‌جا که جنگ یک درگیری مسلحانهٔ واقعی، ارادی و گسترده بین جوامع ی است می‌توان آن را نوعی خشونت ی تلقی کرد.(ویکی پدیا )
ابزار جنگ در گذشته :شمشیر ، نیزه ، کمان ،تفنگ ، اسلحه های انفرادی ، توپ ، تانک و ابزاری از این قبیل بود اما در عصر حاضر وضع به کلی تغییر کرده با اینکه ابزار های فیزیکی فراوانی مانند :موشک ، ناو های جنگی ، هواپیما های پیشرفته ،انرژی هسته ای اختراع شده است جنگ فقط درگیری فیزیکی نیست بلکه انواع جدیدی از جنگ ها  پا به عرصه ی جامعه گذاشته که ابزار آن رسانه ها و هدف آن نیز فکر ، اندیشه و رفتار جوامع می باشد 

عصر اطلاعات بر تمام جنبه های زندگی انسان به ویژه در روابط اجتماعی تاثیر شگرفی داشته  ساختار جنگ را نیز تغییر داده است به طوری که در گذشته جنگ ها فقط درگیری فیزیکی بود اما در عصر اطلاعات جنگ روانی و سایبری نیز افزوده شده است که تاثیرات گسترده تر و مخرب تری را دارا می باشد


تنش در بین ایران و آمریکا 

مقدمه: 

 دو هفته قبل آمریکا یک ناو هواپیما بر آبراهام لینکن را در منطقه خلیج فارس اعزام کرد. مشاور  

امنیت ملی آمریکا جان بولتن در یک بیانیه گفت که " اعزام کردن این ناو آمریکا در خلیج عرب یک پیام  

واضح برای دولت ایران است. اگر ایران علیه منافع ملی آمریکا و متحدانش اقدام کرد، واکنش جدی از  

جانب ایاالت متحده خواهد دید." همین طور ایران هم دولت آمریکا را تهدید کرد. بعد این رویداد روابط  

بین ایران و آمریکا بسیار جدی است و احتمال است که یک جنگ شدید در بین این دو کشور اتفاق بی افتاد  

و از نتایج این جنگ کله کشورهای خاور میانه آسیب خواهد دید. 

نکته دوم این است که کشورهای عربی خلیج از جمله عربستان سعودی و امارات هم مربوط به این قضیه  

است و از جانب ایران حس خطر می کنند چون چند روز قبل در بندر فجیره به چهار کشتی تجاری  

عربستان حمله شد و عربستان ایران را مورد اام قرار داد. 

برای روشن کردن این قضیه چند سواالت مهم را در پایین مطرح می کنم و راجع به آن مختصرا بحث می  

کنم.  

سواالت: 

س1 .هدف آمریکا از اعزام ناو هواپیما بر در منطقه خلیج فارس چیست؟ 

س2 .آیا امکان جنگ در بین جمهوری اسالمی ایران و آمریکا وجود دارد؟ 

تحلیل ی 

هدف آمریکا از اعزام کردن ناو هواپیما بر در خلیج فارس: 

1 .هدف آمریکا ار این حرکت این است که ایران را تحت فشار خود قرار دهد و از این طریق ایران را  

برای مذاکره مجبور کند. ایران برای مذاکره با آمریکا آماده نیست چون ایران می خواهد صالحیت  

نظامیش افزایش بدهد و این برای آمریکا و متحدانش از جمله اسرائیل و کشورهای عربی خلیج قابل قبول  

نیست.  

2 .هدف آمریکا از این حرکت این هم است که کشورهای عربی خلیج را اطمینان دهد که در صورت حمله  

از جانب ایران آمریکا از شما دفاع می کند و جلو ایران می ایستد. اما وقایع اخیر نشان می دهد که  

واشنگتن با رژه نظامی در تنگه هرمز متحدانش را فریب داده است. رژه ای که از ریاض و ابوظبی دفاع  

نکرد و حتی متنع اتش و حمله حوثی ها به عربستان نشد. و گذشته از آن :مایک پومیو" وزیر خارجه  

آمریکا گفته است که کشورش تمایلی ورود به جنگ با ایران ندارد.امکانات جنگ در بین ایران و آمریکا: 

امکانات جنگ در بین ایران و آمریکا وجود ندارد چون؛ 

1 .این جنگ به نفع آمریکا نیست. آمریکا نمی خواهد که خود را درگیر یک جنگ شدید و تمام نشدنی کند 

که ممکن است کله منافع وی را در خاور میانه از بین ببرد. 

2 .بنظر برخی از تحلیل گران ی ، اگر آمریکا یک جنگ نظامی را با ایران شروع کند، ایران  

صالحیت واکنش را دارد. این جنگ به وضعیت اقتصادی آمریکا ضرر بزرگی می رساند و حتی ممکن  

است مردم آمریکا به علت این جنگ در علیه دولت خود بی ایستد. به همین علت دولت واشنگتن اعالم  

کرده است که آمریکا تمایلی به جنگ با ایران را ندارد. در مقابل تهران اعالم کرده است که جنگ در بین  

این دو کشور نخواهد شد. 

98/03/05 :تاریخ  

 کمیل حیدر 

 نشریه صدای میهن


دعوت سفیر از وزیر 

پس از سفر اعالم نشده و بدون تشریفات بشار اسد،رئیس جمهور سوریه،به تهران و دیدار هایی که  

انجام داد،مردم ایران خبری را شنیدن که نه تنها مسئولین نظام بلکه تمام افراد و گروه های جامعه و  

عوام هم نسبت به آن واکنش نشان دادند و آن خبر استعفای ظریف،وزیر امور خارجه ی ایران،بود. 

این خبر بعد از دیدار های بشار بیان شد و رسانه ها دلیلش را عدم هماهنگی با ظریف برای حضور  

او در دیدار های بشار با رهبری و رئیس جمهور بیان کردند.ظریف برخالف دفعات قبلی این بار  

استعفایش به صورت عمومی و در فضای مجازی مطرح کرد تا تمام ملت ایران را وارد یک بازی  

ی بزرگ کند و قصد ظریف از این کار یادآوری حوزه ی قدرت و اختیارات وزارت امور 

خارجه و بازگشت عزت این وزارتخانه در بین مسئوالن داخلی بوده است چرا که در مسائل اخیر این  

وزارتخانه از سوی سایر نهادها و قوای عمومی حاکم در جامعه محدود شده بود.البته این احتمال هم  

وجود دارد که قصد ظریف واقعاً کناره گیری بوده است اما اکثریت بر این نظرند که ظریف قصدش  

بازگشت اختیارات از دست رفته است.در هر حال این استعفا موجب خوشحالی سران دیگر کشورها  

شد و به حدی از این خبر شاد شدند که قبل از این که نسبت به موافقت یا مخالفت با آن مطمئن شوند 

طوری واکنش نشان دادند که همه متوجه شدند که دشمن در کمین است تا از هر چیزی برای تخریب  

روحیه مقاومتی ملت ایران استفاده کند. با مخالفت رئیس جمهور با این استعفا ظریف مسئولیتش از  

سر گرفت با این تفاوت که این بار تلنگری را به دولت و ملت وارد کرد که به موجب آن محدودیت  

های ایجاد شده کاسته شد.ظریف در ادامه ی مسئولیتش به عنوان وزیر خارجه با همتای سوریه ای  

خود در گفتگوی تلفنی مسائلی که در دیدار بشار با سران ایرانی مطرح شد را مورد بررسی قرار  

دادند که بعد از این گفتگو،سفیر سوریه در تهران دعوت بشار اسد از ظریف برای حضور در سوریه  

را به او اعالم کرد.این دعوت رسمی بشار از ظریف بعد از دیدار هایی که در ایران و در غیاب  

ظریف صورت گرفته بود نشاندهنده ی این است که ظریف در این بازی ی که به راه انداخت تا  

حدودی به خواسته اش رسیده است.

(میلاد رستمی)


In The Name of Allah 

Soft Warfare in the Age of Communication 

  

 Definition:  

 The war in which the deliberate and pre-planned actions are  

performed by using propaganda, media, political, cultural and psychological tools and  

methods to influence governments, groups and people of foreign countries for the changes  

in their beliefs, values, political and ideological thoughts. 

 Background:  

 Technological evolution in the field of communication have influenced  

the issue of impenetrability of countries in the domain of international politics. This issue  

indicates that new patterns are shaping in the relation of countries. The issue of Soft  

Warfare is among the concepts which was shaped along with growth of and expansion of  

mass communication tools i.e print, electronic and social media, especially after the third  

wave of technological revolution. The first applied domain of the soft warfare in Eastern  

Europe was tested in 80's. US could pave the path for shaping democratic movements  

using media, social institutions, NGO's and civil organization. 

 Aims and Objectives:  

 Penetration in social, cultural, political and ideological affairs of opposition (enemy). 

 Target the opposition without any violence and military conflicts with less budget. 

 Change the views of all groups of a society according to your own will. 

 Cultural, political and ideological domination over the country or society. 

INFLUENCE OF COMMUNICATION  

After the 1990, there is a massive development and change in the field of  

communication which is also known as "The Age of Communication". I mentioned three of  

its main causes below: 

 The destruction of USSR. 

 Changes in the International politics. (USA becomes Super Power) 

 Development in communication technology. 

It’s the era of communication. The world is moving towards Globalization and becoming  

a "Global Village". Today, the source of power is communication. The more country has a  

communication tools and resources, more will powerful and advanced.  

Now a days, the first world countries like USA and European countries have great  

influence over the third world countries because of their Advanced communicating  

technologies. These countries have control on a large scale over the political, social, cultural  

and economical changes of the developing countries (Third World). The weapons used in the


In The Name of Allah 

soft wars are communication tools and methods i.e electronic and social media. These  

developed countries in the soft warfare targets the governments, groups and different classes  

of a society by using media and cultural measures for their personnel interests. Below I will  

discuss the influence of Media in the political, social and cultural transformation.  

Influence on Political transformation:  

The powerful countries can form or demolish governments. For example, in the recent past,  

we observed the political changes in Venezuela and the role of super powers in these crisis.  

Similarly, we witnessed the role of Russia in the last US Presidential elections. The role of  

USA in the political crisis in Egypt, Sudan, Libya etc are in front of us. Also we have observed  

the interference of USA in Iranian political crisis in 2009. 

In the internal political affairs, we can also see the use of media by political parties and  

different pressure groups. They use social media in their favor to gain the support of the  

people and also use a media as an effective tool against their opposition.  

Influence on social transformation:  

The world powers in a soft warfare use a media as an effective weapon to change the social  

circumstances of a society. For these purpose, they form different social organization, NGO's  

and civil societies and give them funds and financial assistance to work for their interests.  

These NGO's and organizations come forward with different slogans and ideas like "human  

rights", "feminism", "democracy" etc. They are also active on social media. For example, the  

point of view Western people about Eastern people and especially Islam.  

Influence on cultural transformation:  

The super powers also use a communication measures and tools to put influence on different  

cultures. Through social media, they preach their own cultural norms and attract the people  

relating from other cultures. For example, the superiority of western culture in the eyes of  

eastern peoples.  

Conclusion  

The objective of soft warfare is to overthrow a political system and penetrate in the affairs of  

different countries; by soft we mean, by overthrowing by mean of collection of measures in the  

framework of law, without violence and intervention of foreigners. It can done by using a  

communication tools and resources. So the communication has a great and vast influence on  

today's political, cultural, social, psychological and economical affairs.  

Date. 23/02/98 

کمیل حیدر 

گروه صدای میهن


بنام خداوند جان و خرد 

ت و حکومت در عصر اطالعات 

 مقدمه: 

 دنیا از اوایل دهه 1990م بتدریج وارد عصر نوینی شده است. عصر نوین حیات بشر  

معموال با اصطالحات و نظریات جدیدی توصیف و تعیین می شود: جهانی شدن، عصر اطالعات،  

عصر رسانه ها ، پست مدرنیسم، جامعه اطالعاتی و جامعه شبکه ای برخی از این مفاهیم اند. تکنولوژی  

ها و اطالعاتی مجموعه وسیع و متنوع از فناوری هاست که برای برقراری ارتباط میان انسانها ) انواع  

پیامهای کالمی، صوتی، تصویری( و نیز برای تولید، انتشار، نگهداری و بازیابی اطالعات بکار می  

روند. ت و حکومت در این عصر بدون بهره گیری از نظام ارتباطی ممکن نیست. محدوده و  

جودی یک حکومت به نظام و تکنولوژی های ارتباطی در دسترس آن وابستگی کامل دارد.  

 تاثیر تکنولوژی های اطالعاتی بر ت و حکومت: 

 بعد از دهه 1990م، یک انقالب در شعبه رسانه  

و اطالعات به برپا شد و در ت جهانی بسیار تغییرات به وجود آمد. حکومت ها نیز با بهره گیری  

از این تکنولوژی ها حاکمیت خویش را تحکیم کرده و مشروعیت و ت های شان به افکار عمومی  

شهروندان به محکم مقبولیت زدند. به طور خالصه، ت و حکومت از نظر محدوده و نوع عملکردی  

خود وابسته به نظام ارتباطی و تکنولوژی ها و سازمان های رسانه ای موجود هستند. این وابستگی به  

ویژه در نظام های ی دموکراتیک اهمیت بیشتری دارد. رسانه های سنتی- بویژه مطبوعات، سینما و  

تلویزیون- ار زمان رواج خود بسزایی در توسعه و تحول ت و حکومت در جوامع مدرن داشته اند.  

رسانه های جدید و در حال ظهور مانند رایانه )لپ تاب(، گوشی و اینترنت )شبکه های مجازی( هم نقش  

بسیار مهم در ت و حکومت امروزه دارد. ظهور و رواج s'ICT در دهه گذشته، به ویژه "انقالب  

اینترنت" در یک دوره بسیار کوتاه عرصه ت )عناصر ی و روابط بین آنها( را دچار  

دگرگونی بنیادین کرده است. امروز بسیاری از مفاهیم ی به معنی دیجیتالی تعریف می گردد از  

جمله حکومت دیجیتالی ، دموکراسی دیجیتالی. مفاهیم پایه ای مانند الکترونیکی، مجازی، سایبر، آنالین و  

دیجیتال ماهیت جهان جدید را نشان می دهد. سازمان ها دارای حداقل یک بعد و جودی الکترونیکی  

)ت الکترونیکی( در حال ظهور است.  

از بین تمام مفاهیم جدید ، می توان دو ترکیب نسبتا رایج و ثابت دموکراسی دیجیتال و حکومت  

الکترونیکی را پیدا نمود که سعی در تشریع ت و حکومت معاصر دارند. این دو مفاهیم جدید را در  

سطر پایین مختصرا توضیح می دهم : 

 دموکراسی دیجیتال: 

 در عصر اطالعات مشارکت مردم در امور ی و حکومتی بسیار افزایش 

یافته و یک شهروند عام می تواند از راه های شبکه های اجتماعی و ابزار اطالعاتی در بار ای  

امور ی نظر بدهد. این رسانه جمعی می توانند فضایی فراهم کنند که در آن توزیع و تولیداطالعات و باورها، تعامل ارتباطی و هویت مندی گروهای مختلف جامعه انجام پذیرد و مشارکت  

فعال شهروندان در این عرصه عمومی ی می تواند تضمین کننده دموکراسی باشد.  

S'ICT به ویژه اینترنت امکانات بسیاری دارند که بکارگیری آنها به شهروندان و گروهای اجتماعی  

می تواند در راستای تقویت آگاهی و قدرت آنها در مقابل رهبران ی و ابزار کنترل آنها ) به  

عنوان مثال: ایدیولوژی رسمی( بسیار موثر باشد. 

 حکومت الکترونیکی: 

 حکومت الکترونیکی ترجمه اصطالح انگلیسی GOVERNMENT-E است  

و در جهان امروزه بسیاری از حکومت ها از این تکنولوژی استفاده می کنند. طرح حکومت آن الین  

بر آن بود که محیطی برپا را برای حکومت ها، دانشگاهها و سایر سازمان ها فراهم کند تا بتوانند  

با انتقال اطالعات با یکدیگر به توسعه جامعه اطالعاتی و ایفا بهتر نقش حکومت در این فرآیند  

بپردازند. گستری اثرات حکومت الکترونیکی بستگی کامل به سطح امکانات ارتباطی آن دارد.  

استفاده از این تکنولوژی از جانب حکومت برای شهروندان امکانات رفاهی را افزایش می دهد.  

98/02/29:تاریخ 

کمیل حیدر 

نشریه صدای میهن


فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر ت 

وسایل و ابزارهای نوین فناوری در عصر اطالعات بر روابط بین الملل و ت های خارجی کشورها  

هم تأثیر گذاشته و روابط را متحول ساخته است. امروزه فضای مجازی به عنوان وسیله ای مکمل  

برای روش های سنتی ارتباطات ی قلمداد می شود. فراهم بودن حجم فراوانی از اطالعات و  

دسترسی ساده به آنها، به عنوان ابزاری محسوب میشود که وابستگی های اقتصادی و ی و فرهنگی  

را کاهش می دهد. ارتباطات در روابط بین الملل به گونه ای است که ملل با هم رابطه ی نزدیکی  

داشته و تحول در یکی از آنها بر دیگر ملل هم تأثیر می گذارد و به سبب همین فناوری نوین است که  

مرزها از میان برداشته شده و جهان به این وسعت به دهکده ی جهانی تبدیل شده است. این تکنولوژی  

های نوین در زمینه ی نظامی هم ورود پیدا کرده و در عین حال که می تواند به صلح و امنیت ملی و  

بین المللی کمک کنند، گسترش آنها نیز می تواند مخل صلح و امنیت جهانی باشد. اما امروزه جنگ  

فیزیکی به سبب مشکالت و معایبی که دارد از جمله لشکرکشی، نظامی گری و هزینه های گزاف از  

یاد رفته است و دولت های نوین جنگ نرم را مد نظر خود دارند و درگیری های بین المللی از سطح  

فیزیکی و نظامی به سطح ارتباطی و فرهنگی تغییر یافته است. کشور هایی که در گذشته با نیروی  

نظامی دیگر کشورها را مستعمره ی خود می کردند، امروزه سعی بر آن دارند تا با استفاده از ابزار  

های نوین فناوری فرهنگ خود را غالب کنند و اینگونه افکار افراد جامعه را به سمت اهداف و خواسته  

های خود سوق دهند. امروزه تبلیغات رسانه ای از ابزارهای مهم جنگ نرم و به عنوان سالحی برای  

تأثیرگذاری بر نگرش مخاطب شناخته می شود و نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. قدرت نرم از طریق  

تولید و توزیع آموزه ها و ارزش های مورد نظر خود، وضعیت مطلوب خویش را ایجاد می کند.  

ماهیت اصلی جنگ رسانه ای نفوذ و اثرگذاری بر افکار، عواطف، تمایالت و رفتار مخاطبان است.  

در جنگ نرم، قدرت نرم به جای تحمیل بر مخاطب، آنها را متقاعد و هم سو می سازد و از این رو  

میتوان قدرت نرم را توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران هم تعریف کرد. قدرت نرم میتواند به افکار  

افراد جامعه مورد تهاجم جهت دهد و بر تحوالت آن جامعه اثرگذار باشد. طراحان جنگ نرم هویت  

ملی و روش زندگی را هدف می گیرند و در تالش اند تا با بحران سازی اجتماعی و فرهنگی، وحدت  

و انسجام میان مردم و نیرو های نظام حاکم را متزل سازند، به همین علت است که عدم شناخت  

ماهیت و کارکرد رسانه های نو ظهور میتواند صدمات جبران ناپذیر فرهنگی برای جامعه ی هدف  

داشته باشد. در نهایت، نتیجه جنگ و قدرت نرم این میشود که جامعه ای که قدرت رسانه ای بیشتری  

دارد، فرهنگ، شیوه ی زندگی و نظام مصرف جوامع را مطابق میل خود تغییر می دهد و در قرن  

بیست و یکم به دور از جنگ نظامی و فیزیکی، با این قدرت، کشورها را مستعمره ی خود می کنند. 

 (میلاد رستمی ) 

 (نشریه صدای میهن )


تأثیر تکنولوژی بر ت 

تکنولوژی را می توان روش ها و سیستم های ساخت کاال و ارائه ی خدمات تعریف کرد. اما این  

تکنولوژی نوین تأثیراتی هم بر دنیای ت گذاشته است و همچنین منجر به تغییر روند انتخابات و  

سیستم های ی کشور شده است؛ مثأل رأی گیری های الکترونیکی که در کشورهای پیشرفته ی  

جهان برگزار می گردد یا اطالعات ی فراوانی که با تکنولوژی نوین دسترسی به آنها ساده گردیده  

است. این تکنولوژی های نوین که شامل شبکه های اجتماعی هم می باشد موجب شده که رأی دهندگان  

قدرت بیشتری برای بیان و اجرای دیدگاه های ی خود داشته باشند و بر سیستم و ساختار ی  

کشور نیز اثر گذار باشند، زیرا با کمک این تکنولوژی های نوین می توان به حمایت،و تأثیرگذاری  

مناظره های ی و مشارکت ی پرداخت. تکنولوژی نوین بر مهمترین عنصر ی یعنی  

دولت تأثیر گذاشته است و موجب تبدیل دولت سنتی به دولت الکترونیکی شده است. دولت الکترونیک  

عبارت است از کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارتقای کارایی و اثربخشی تعامالت دولت. 

دولت الکترونیک مزایایی را ایجاد کرده است که دسترسی مستقیم به خدمات دولتی، ارتباطات مستقیم  

با مقامات دولتی، افزایش توان پاسخگویی، صرفه جویی در هزینه ها و ساعت های کاری از جمله ی  

این مزایا می باشد. دولت الکترونیکی استفاده از فناوری نوین را به منظور دسترسی به خدمات دولتی  

فراهم می کند و موجب از بین بردن فاصله ها می شود. دولت الکترونیکی با استفاده از این فناوری  

های نوین خدمات دولتی بهتری به شهروندان ارائه می دهد و موجب می شود که شهروندان در هر  

زمان و مکان امور دولتی خود را به انجام رسانند و همچنین کاغذ بازی های اداری نیز به سبب وجود  

دولت الکترونیکی کاهش می یابد. از دیگر فواید تکنولوژی های نوین این است که با استفاده ی نظام  

مند از اینترنت و فناوری نوین می توان راحت تر به بانک های اطالعاتی دسترسی داشت و ارتباطات  

را به سهولت برقرار کرد. کامأل مشخص است هنگامی که راه های ارتباطی ساده و گسترده شوند،  

افراد بیشتر تالش می کنند تا ضمن برقراری ارتباط جدید از مزایای آن هم بهره مند گردند. فناوری  

اطالعات و دسترسی فراگیر به اطالعات موجب جهانی شدن نیز گردیده است که به موجب آن جوامع  

مختلف با شرایط و فاصله های متنوع و دور از هم نسبت به یکدیگر آگاهی دارند و ازتصمیمات آنها  

تأثیر می پذیرند. اما با همه ی این مزایا نمی توان گفت که فناوری اطالعات موجب تقویت امور دولت  

شده یا به آن لطمه وارد کرده؛ زیرا در برخی موارد موجب تقویت امور دولتی شده و در برخی موارد  

لطماتی را وارد کرده است. 

 با بهره گیری از مقاله ی فناوری اطالعات،ارتباطات و ت از حمید اخوان 

  

  

 (میلاد رستمی ) 

.( نشریه صدای میهن)


کمیل حیدر  

  

صدای میهن  

  

 مهم ترین روی داد ی این هفته" 

"پرنده بازنده برگشت به قفس خود" 

THE LOSER BIRD RETURNED TO HIS CAGE” 

کشیدگی بین پاکستان و هند: 

بعد از انفجار تروریستی در منطقه پلوامه )کشمیر اشغالی(، دولت هند درعلیه پاکستان  

عملیات فضای انجام می دهد و پاکستان این ادعا هند را رد می کند. بعد یک روز ، پاکستان دو  

هواپیما جنگی هند را تباه می کند و یک خلبان نظامی هند را بازداشت می کند و نخست وزیر  

پاکستان عمران خان بعد چند روز بعد حکم رهای وی را صادر می کند. دولت پاکستان خلبان  

هندی را از مرز واگه تحویل هند می دهد. 

سواالت  

چرا دولت پاکستان یک خلبان نظامی هند را که به قصد وارد سر زمین پاکستان شده  

بود به این زودی رهاش می کند ؟ 

آیا این تصمیم را دولت پاکستان بطور آزادنه گرفته یا تحت فشار این حکم را صادر کرده؟ 

در پاین چند از امکانات این رویداد را ذکر می کنم.

تجزیه و تحلیل 

امکانات رویداد: 

 1. ژست)حرکت( برای صلح و آشتی و آرامش منطقه: 

یک احتمال این است که پاکستان بطور صلح و آشتی بین دو کشور و برای حرکت به سوی  

آرامش و سالمتی منطقه این کاری را انجام داده. این تصمیم پاکستان را همه ای تحسین کرد  

حتی خواص و مردم هند. 

 2.جنیوا کنونشن:  

یک امکان این است که دولت پاکستان به علت جنیوا کنونشن باید این کاری را انجام می داد  

چون طبق قانون جنیوا کنونشن در جنگ رسمی و حتی جنگ غیر رسمی )مسلحانه( اسیران  

دوران جنگ باید فوری رها شوند. بطور مثال قضیه روس با یوکراین ، قضیه شمالی کوریا با  

جنوبی کوریا و قضیه کارگل در بین پاکستان و هند. 

3.دخالت قدرتمندان جهانی: 

یک احتمال هم این است که کشورهای قدرتمند مثله ایتالت متحده امریکه ، روس ، چین ،  

انگلیس و سازمان ملل در این قضیه دخالت کردنند و برای کم کردن کشیدگی در بین دو کشور  

و ایجاد صلح و امنیت ، آنها بر دولت پاکستان فشار انداختن و دولت پاکستان تحت این فشار  

قرار می گیرد و در نتیجه دولت پاکستان آن خلبان هندی را آزاد می کند. 

نتیجه گیری: 

پس پرده این رویداد هر علت ای وجود داشته باشد اشکالی ندارد اما این اقدام دولت  

پاکستان در واقع قابل تحسین و ستایش است و رها کردن خلبان هندی یک تصمیم  

درستی بود چون هر دو کشور کشوری اتمی است و حتما جنگ در بین این دو کشور  

نه به نفع خودشان است و نه به نفع کلی این منطقه است.


با توجه به این که دوستان تازه مطالب رو همه رو باهم برای من فرستادند من هم همه رو پشت سر منتشر کردم. (مطالب نوشته شده توسط دیگر دوستان و خودم در صفحات قبل تر می باشد ) امیدوارم مطالبی که توسط این گروه نوشته شده مفید واقع شده باشد.


بسم هللا الرحمن الرحیم 

موضوع: تاثیر رسانه های اجتماعی بر دانشجویان 

مقدمه 

ما گروه صدای میهن تصمیم گرفتیم که با چند از دانشجویان درباره موضوع " تاثیر رسانه  

های اجتماعی بر دانشجویان" مصاحبه کنیم و نظرشان را جویا شویم. به همین دلیل ما با  

تعدادی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه کردیم واز آنها سواالتی راجع به  

تاثیرات رسانه های اجتماعی پرسیدیم و پاسخ هایشان را یاداشت کردیم. 

ما حصل بخشی از این پرسش و پاسخها را در این تحقیق ارائه کرده ایم. 

سوال شماره 1 :به نظر شما رسانه های اجتماعی بر دانشجویان چه تاثیراتی دارد؟ 

به نظر من رسانه های اجتماعی تاثیرات زیادی دارد. از لحاظ ی باعث افزایش  

اطالعات می شود و نسبت به رخدادها و تحوالت جامعه و جهان بیشتر و سریع تر آگاه می  

شویم. دانشجو که یک نیروی محرک جامعه است باید از این رخداد ها بیشتر آگاه باشد. ا ما  

انشجویان باید دق نکته مهم در این زمینه این است که ما د ت کنیم که اطالعات خود را از یک 

منبع معتبر به دست بیاوریم چون عموما در شبکه های اجتماعی خبر ها چندان معتبر نیست. 

اً به عنوان مثال ما در اینستاگرام درباره استعفاء یک وزیر خبری را مشاهده می کنیم و بعد 

می بینیم که آن خبر صحت نداشت. 

از لحاظ فرهنگی این رسانه ها باعث می شوند که ما از فرهنگ های گوناگون آگاه شویم و به  

این وسیله فرهنگ های جهان می توانند با یکدیگر تعامل کنند، اما باید مراقب تهاجم فرهنگی  

نیز باشیم. 

سوال شماره2 :به نظر شما آیا این رسانه های اجتماعی برای دانشجویان مفید است یا مضر؟ 

چنان که می دانید هروسیله ای وبلکه هر پدیده ای جنبه های مثبت و منفی خاص خود را دارد  

و این بستگی دارد که چگونه از این وسیله ها استفاده شود . به عنوان مثال یک دانشجو می  

تواند از طریق تلگرام با استادش ارتباط داشته باشد و از سایت های مجازی در درس های  

کوتاه مدت شرکت کندو برای گذراندن این دوره هزینه کمی بپردازد. جنبه منفی این رسانه ها  

به عنوان مثال این است که دانشجویان خیلی وقتش در این زمینه هدر می دهند.

سوال 3 :به نظر شما این خبرهایی که از رسانه های اجتماعی پخش می شود تا چه حد  

صحت دارد و واقعی است؟ 

به نظر من خیلی معتبر نیست چون بر شبکه های اجتماعی نظارتی وجود ندارد. هر کس هر  

مطلبی را بخواهد منتشرمی کند و در برابر کسی پاسخگونیست، در مقابل رومه ها و  

مجالت رسما مردم و دولت پاسخگو هستند و دارای تشکیالت رسمی هستند. ً در برابر 

بنابراین، باید خبرهای را منتشر کنند که صحت دارد و تصدیق شده باشد. 

1398/02/18:تاریخ 

کمیل حیدر 

صدای میهن


کمیل حیدر 


"مهم ترین اتفاق ی در این هفته" 

"کشیدگی ی بین پاکستان وهند"  

 مختصر تاریخ روابط پاکستان وهند:  

پاکستان در سال 1947 م از هند استقالل پیدا کرد واز همون موقع تا حاال روابط ی بین  

دو کشور کشیده است . در میان پاکستان وهند تا اکنون 3 جنگ نظامی اتفاق افتاده وبزرگ ترین  

علت این درگیرها مساله کشمیر است. 

 روی داد جدید )نو( بین پاک : 

روی داد جدید این هفته کشمکش ی ونظامی بین پاکستان وهند است. این دو کشوری همسایه  

از قبل درگیرهای بسیار زیادی دشته اما در 14 فروری 2019م وقتی که در کشمیر اشغالی )  

تصریف شده( به قافله آرتش هند انفجار می شود و تقریبا 44 نفری ارتش هندی از بین می روند  

وحکومت هند پاکستان را برای این حمله تیروریستی متهم می کند. 

حکومت پاکستان این ادعا هند را به شدت رد می کند بعد این حمله مسولیت انفجار را یک حزب  

تیروریستی بنام " جیش محمد" قبول می کند حکومت هند اعالن انتقام می کند وپاکستان را  

تهدید می کند. 

 حمله کردن هند به پاکستان: 

طبق حکومت هند 26 فروری )7 اسفند( آرتش فضای هند وارد حدود پاکستان می شود وعملیات  

فضای در منطقه باالکوت پاکستان انجام می دهد وتقریبا 350 تروریست را از بین می برد وبی  

پاکستان این خبر را رد می کند. 

 عکس العمل پاکستان:  

آرتش فضای پاکستان 27 فروری )8اسفند( دو هواپیما جنگی هند را نابود می کند و1 خلبان  

نظامی هند اسیر می کند وزارت خارجه هند این خبر را تایید کرد واز حکومت پاکستان در  

خواست بازگشت سرباز خود را می کند.

 بیانیه نخست وزیر پاکستان: 

بعد این اتفاق ها نخست وزیر پاکستان عمران خان در یک گفنگو رسمی حکومت هند را مخاطب  

می کند وفرمود: "حکومت هر دو کشور باید باهمدیگر بنشینند وبا مذاکره صله آمیز تیروریستی حل این مساله را پیدا  

کنند." 

 بیانیه وزیر خارجه هند: 

وزیر خارجه هند فرمود که" هند نمی خواهد که به این درگیرها افزایش بدهد. هند بحیثیت یک کشود معتبر عمل  

خواهد کرد." 

 عکس العمل قدرت مندان ِجهانی: 

 ایالت متحده امریکه: 

در یک بیانیه سخنران کاخ سفید گفت که "هر دو کشور اتمی باید فوری اقدام برای کاهش کشیدگی بکنند." 

 حکومت انگلیس: 

نخست وزیرانگلیس گفت که " انگلیستان بسیار نگران این قزیه در بین پاکستان و هند است و ما از حکومت هر دو  

کشور مطالبه خوداری از کشیدگی ره می کنیم." 

 سازمان اتحاد آروپا )UNION EU:) 

ریس )UNION EU )در یک بیانیه گفت که" کشیدگی بین این دو کشور اتمی نتایج جدی و خطرناک خواهد داشت.  

ما امیدوار هستیم که هر دو طرف کشیدگی را کاهش می دهد." 

 کشور چین و روس: 

وزیر چین و روس در یک جلسه راجع به این قزیه گفت که " ما ترورتسیم را که به هر شکلی باشد به شدت مذمت  

می کنیم و از هر دو کشور درخواست مذاکره می کنیم." 

 جمهوری اسالمی ایران: 

وزیر خارجه ایران جواد ظریف با وزیر خارجه پاکستان تلفنی تماس گرفت و گفت که" جمهوری اسالمی ایران از  

هر دو کشور تقاضا کاهش کشیدگی را می کند و جمهوری اسالمی ایران برای میانجگیری بین دو کشور آماده است."


تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

صدرِ اعظـــــــــــــم Kristy کانال کلاس یازدهم فروش مت یوگا،خرید آنلاین مت یوگا,مت یوگا عمده ,,عکس استپ ورزشی,خرید استپ فومی,فروش آنلاین استپ باشگاهی, Gary نسل ِ من باربری اوکی بار بلاگ آموزش انگلیسی مدرسه اندیشه ( تیم تیچ ) Gwen تلاشگر